Oseba, ki je imenovana s strani Ministrstva za pravosodje z dolžnostjo prevajanja listin in tolmačenja na narokih, je sodni tolmač. Za to uradno imenovanje mora posameznik opraviti preizkus znanja za sodnega tolmača, imeti mora univerzitetno izobrazbo in ustrezno strokovno znanje in izkušnje s področja prevajanja. Polek tega mora biti oseba, ki kandidira poslovno sposobna in osebnostno primena za take naloge. Pravna podlaga za ta postopek je Zakon o sodiščih, Pravilnik o sodnih tolmačih, ter pravilniki zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Sodni tolmač je običajno član Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevjalcev Slovenije. To združenje skrbi za izobraževanja, sodni tolmač naj bi se namreč izobraževal skozi celotno poklicno življenje. Zakon določa, da mora sodni tolmač opraviti 5 izobraževanj v petih letih za izbrani jezik. Omenjeno združenje pa tudi organizira različne dogodke kot so delavnice, konference, predavanja. Združenje je tako organiziralo seminar Angleško pravo, na katerem je sodeloval David Hutchins. Seminar je trajal dva dni, glavna tema je bila angleško pravo. Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije so ustanovili leta 2012 v Logatcu, na zboru ki se ga je udeležilo 19 sodnih tolmačev, pravnih prevajalcev in posameznikov iz strokovne javnosti. Ko izbiramo sodnega tolmača moramo biti previdni, saj obstajajo primeri, ko nekdo poskuša prodati prevod, ki ni zares pravno overjen, oseba ni imenovana s strani ministrstva, mi kot stranka pa lahko ostanemo z neuporabnim dokumentom v rokah. Sodno uverjeni dokument sestavlja dokument v izvirnem jeziku, prevedeno besedilo in izjava o istovernosti prevoda. Listi so zvezani, na hrbtni strani je pečat z vinjeto zapriseženega stana sodnega tolmača. V odkritih primerih je bil namesto takega pečata na vinjeti komercialni pečat podjetja. Zato moramo kot stranka dokument, ki ga izda sodni tolmač, preveriti. Pogledati moramo predvsen pečat, in to preden plačamo prevod. Imenovane sodne tolmače lahko najdemo v imeniku sodnih tolmačev, ki ga lahko pregledamo na spletni strani Ministrstva za pravosodje.