Otroški avtosedeži so otrokovim lastnostim primerno izdelani sedeži. Glavni namen prilagoditev je varovanje otrok pred posledicami prometnih nesreč.

 

Kot samostojni sedeži, so otroški avtosedeži poljubno nameščeni v različna vozila. Poglavitne razlike, po katerih se med seboj razlikujejo otroški avtosedeži, so primernost otrokovi starosti, višini in telesni teži. Temu primerno so otroški avtosedeži razdeljeni v več skupin. Otroški avtosedeži imajo bogato zgodovino, temu primerno je obsežen razvoj do današnjih dni. Prvi sedeži namenjeni otrokom so se pojavili pred več kot osemdesetimi leti. Njihov namen takrat ni bil varovanje otroka pred posledicami nenadnih pojemkov, ampak prilagoditev otroka in njegovega sedenja odraslim potnikom v vozilu. Prvi sedeži namenjeni otrokom so bili podobni današnjim jahačem. Omogočali so, da se je otroka dvignilo na višino, ki je omogočala vozniku v vzvratnem ogledalu opazovanje otroka. Na ta preprost, vendar učinkovit način je bila zagotovljena boljša varnost tako vozniku in potnikom, kot drugim udeležencem. Otrokom pa je bilo namenjeno več udobja, saj so že prvi sedeži namenjeni otrokom bili njim prilagojeni. Kar je bil pomemben napredek v primerjavi z otrokovim sedenjem na sedežih za odrasle osebe. Varnost se je na ta način tudi povečala, saj je bil voznik bistveno bolj skoncentriran na dogajanje v prometu. Napredek je prineslo zavedanje, da mora biti sedež namenjen otroku tudi varnostno ustrezen. V naslednjih desetletjih od nastanka prvega sedeža, se je povečal razvoj ter vedenje o negativnih vplivih nenadnih pojemkov na zdravje potnikov v vozilu. Negativni vplivi so bili odkriti s pomočjo sodelovanja zdravstvenih, prometnih in drugih strokovnjakov. Preko testiranj so ugotovili, da je potrebno potnike zavarovati z varnostnimi elementi in jih med vožnjo pravilno uporabljati. Pomemben prelomni trenutek je bilo odkritje in uvedba varnostnega pasu. Varnostni pas je poleg drugih lastnosti prinesel pomemben napredek sedežem namenjenim otrokom. Otroci so bili tako tudi v primeru močnejših pojemkov na najboljši možni način zavarovani pred negativnimi posledicami. Pomembna odkritja in dognanja so sledila v minulih desetletjih. Za varovanje otrok pred negativnimi posledicami nesreč je bilo v tem obdobju pomembno sprejetje standardov in zakonskih okvirjev, katerim so morali ustrezati vsi otroški avtosedeži na trgu.

 

Otroški avtosedeži so zelo pomemben prispevek k boljši varnosti otrok.