Na parkiriščih, cestah, dvoriščih, poteh in drugih zasebnih in javnih površinah meteorna voda ne sme zastajati. To lahko preprečimo tako, da tja vgradimo ustrezne betonske kanalete, ki poskrbijo za učinkovito odvodnjavanje meteorne vode iz površine. Te so lahko prekrite z rešetkami, ki preprečijo, da bi se v njih nabiralo listje in umazanija. Pri tem pa je na voljo več različnih tipov, oblik, materialov, dimenzij …, med katerimi lahko izbirate.

Kakšen obremenitveni razred potrebujete?

Betonske kanalete, ki se uporabljajo za odvodnjavanje padavinske oziroma meteorne vode, so razdeljene v različne obremenitvene razrede. Od tega je odvisno, kakšne obremenitve lahko prenese posamezen model. Kakšen obremenitveni razred bi bil primeren za vas, je odvisno od tega, za kakšno površino gre oziroma kako je ta obremenjena s pešci, kolesarji, vozili, težko mehanizacijo, tovornjaki in tako dalje.

Vtočni presek in učinkovitost

Poleg obremenitvenega razreda je treba pred izbiro pozorno preveriti tudi vse druge lastnosti. Med drugim je zelo pomembno, kako učinkovite so betonske kanalete za odvodnjavanje, ki jih izberete. To je odvisno predvsem od tega, kakšen vtočni presek imajo.

Večji ko je vtočni presek, več meteorne vode bodo lahko odvedle. Zato je dobro, da je vtočni presek čim večji, seveda pa je to odvisno tudi od tega, za kakšno površino gre in kakšne so sploh potrebe pri odvodnjavanju. Vsaka površina ima namreč specifične zahteve. Na pretočnost oziroma učinkovitost pa poleg vtočnega preseka vpliva tudi sama oblika, zato je pri izbiri nekaj pozornosti treba nameniti tudi temu.

Mikroarmatura za zelo obremenjene površine

Pri izbiri pa igra bistveno vlogo tudi material. Ta mora biti čim bolj odporen, kar je še posebej pomembno na zelo obremenjenih površinah. Načeloma se tam zato uporablja beton oziroma poseben beton, ki je še dodatno armiran in tako ojačan. Takšna mikroarmatura zelo dobro prenaša tudi največje obremenitve. Za manj obremenjene površine pa so primerni tudi drugi materiali, med katerimi zanimivo možnost predstavlja zelo trpežna umetna masa, seveda pa lahko tudi na manj obremenjenih površinah uporabite betonske kanalete.