Marsikdo, še zlasti študentje družboslovnih smeri, se ob vpisu na fakulteto razveseli, da tam ni veliko matematike. Res je, da jih običajno čaka vsaj statistika, a večina si z njo ne beli glave – menijo, da bodo en izpit že nekako zmogli. Vendar pa se tako pri statistiki kot pri klasični matematiki pri naravoslovnih in tehničnih študijih hitro zgodi, da so potrebne inštrukcije matematike za fakulteto. Študij pač še nikoli ni bil enostaven in količina znanja, ki se danes zahteva za opravljen izpit, je običajno precej velika.

Inštrukcije matematike za fakulteto se najpogosteje iščejo v drugem semestru, ko študentje že ugotovijo, da imajo pri matematiki ali pri matematičnem predmetu resno težavo, zaradi katere verjetno ne bodo opravili izpita. Večinoma se za inštrukcije matematike za fakulteto odločijo po kakšnem kolokviju, ko jih preseneti slab odstotek uspešnosti – kljub temu, da so se na kolokvij kar precej pripravljali. Še pogosteje pa iščejo inštrukcije matematike za fakulteto tisti študentje, ki so na izpitu padli, vendar so se kljub temu uspeli vpisati v višji letnik – sedaj pa je opravljen izpit iz nižjega letnika pogoj, da lahko ponovno napredujejo.

Zakaj so največkrat potrebne inštrukcije matematike za fakultete? Kot smo omenili, se nekateri študentje na izpit ali kolokvij precej pripravljajo, a težava je v tem, ker njihovo znanje ni dovolj uporabno. Pogosto obvladajo teoretični del, ne pa tudi praktičnega. Če so nagnjeni k temu, da izpuščajo vaje in hodijo zgolj na predavanja, je težava še bolj očitna. Inštrukcije matematike za fakulteto poskrbijo za oboje: pomagajo pri razumevanju teorije, nato pa seveda poskrbijo, da se ta teorija uspešno prenese v prakso. Matematika sama po sebi pač ne more biti kaj prida, če je ne znamo uporabljati v konkretnih primerih in pri konkretnih nalogah, kajti prav te so tisto, s čemer se soočimo pri pisanju kolokvija ali izpita.

Če vas matematika skrbi, ker vam ni ljuba in vam že sicer ne leži, ali pa ste se vpisali na študij, kjer je matematike veliko in se zahteva na višji stopnji, potem si vsekakor velja zagotoviti inštrukcije matematike za fakulteto čim prej – še preden padete prvi kolokvij.