sprememba namembnostiVas zanima, kako poteka sprememba namembnosti za določen objekt? Postopek zna biti zapleten in zamuden, če se ga loteva nekdo, ki se na to ne spozna, tisti, ki se s tem ukvarjajo vsak dan, pa vam ga bodo predstavili na enostaven način in tudi poskrbeli za to, da bo postopek izveden v kar se da najkrajšem možnem času. Dober arhitekturni biro namreč ni le tisti, ki poskrbi za načrt objekta, temveč tisti, ki poskrbi tudi za vso spremljevalno dokumentacijo, ki je potrebna za prenovo ali gradnjo.

Sama sprememba namembnosti pomeni, da se bo spremenila vsaj ena dejavnost, ki se bo izvajala v objektu. Takšna sprememba je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki pomeni, da je objekt primeren za bivanje oziroma kakšno drugo dejavnost, torej, da so na njem izpolnjene vse zahteve iz gradbenega dovoljenja. Prav slednje pa je temelj za vsa ostala dovoljenja, med drugim tudi uporabno dovoljenje ter spremembo namembnosti. Pred ureditvijo namembnosti oziroma njeno spremembo je treba torej poskrbeti za gradbeno dovoljenje, za kar vam spet lahko najhitreje poskrbi prav arhitekturni biro.

Z vsemi temi dovoljenji in spremembami se vam sploh ni treba ukvarjati, če to delo prepustite strokovnjakom, ki bodo pripravili vso potrebno dokumentacijo, načrte in vse ostalo, kar je potrebno za začetek dela na določenem objektu ter za to, da je ta zgrajen ne ne legalno in v skladu z zakonodajo, temveč tudi natančno, skrbno in tako, da je kar se da najbolj primeren za izvajanje dejavnosti, kateri je namenjen.

Sprememba namembnosti je obširen postopek, za katerega je treba pridobiti oziroma izdelati velik kup dokumentacije, ki mora biti skrbno pripravljena in urejena že pred samim začetkom dela na objektu. Zaradi zamudne priprave dokumentacije se dela na objektu lahko zavlečejo, zato boste od znancev in prijateljev slišali zgodbe o večletnem čakanju na začetek gradnje. Temu se lahko izognete, če izberete arhitekturni biro, ki bo namesto vas poskrbel prav za vse ter vam pomagal do objekta, ki si ga želite.