Zavedati se je potrebno, da z izbiro kartuše sami določamo kakovost tiska. Kartuše v ponudbi so zelo različne, enako so zelo različne zahteve kupcev. Dobro se velja zavedati svojih zahtev tiska. Včasih je bilo moderno, da se ob nakupu računalnika kupi tudi tiskalnik. Modna muha je bila predvsem dobra prodajna poteza prodajalcev. Koristila je predvsem prodajalcem, uporabnikom pa je največkrat predstavljala strošek.

Kupci tiskalnik niso uporabljali v tolikšnem obsegu, kot so zanj plačali. Ceneje bi bilo, da jim želeno vsebino natisnejo proti plačilu. Danes se enako dogaja, dodatno nam ponudniki računalniške opreme ponujajo razno razne dodatke. Poleg cene, ki je presegala pridobljene koristi je bil problem v sami kakovosti tiska. Kartuše so bile lahko neuporabljene dalj časa, kar lahko pomeni manjšo kakovost zaradi neuporabe. Zavedati se je potrebno, da kartuše omogočajo najboljšo kakovost tiskat takrat, ko so v uporabi. Neuporaba tudi kartuši, kot mnogim drugim tehničnim predmetom, več škodi kot koristi. Poleg tega je kakovost tiska proti plačilu boljša, ker izvajalec storitve največkrat kupuje tiskalnike in kartuše v najvišjem kakovostnem razredu. Zaradi dobrega imena si ne bo privoščil slabega tiska, dobro ime pomeni tudi več strank, večje število strank pa mu omogoča, da višjo ceno tiskalnika in kartuše zlahka upraviči. V primeru, da tiskalnik dovolj pogosto uporabljamo, kartuše kupujemo uporabi primerno.

Za manj zahtevne naloge tiskanja lahko brez težav uporabimo kartuše nižjih cenovnih razredov. Običajno gre pri nalogah tiskanja za tiskanje vsebin, kjer zahtevana kakovost ni posebej visoka. V tem primeru se lahko z nekaj zavesti za ohranjanje okolja zanamcem lahko odločimo za reciklirane kartuše. Na ta način bomo imeli do varovanje okolja čisto vest, kakovost tiska pa bo kljub temu dobra. Poleg recikliranih kartuš se lahko odločamo za neoriginalne kartuše. O kakovosti bodo veliko znali povedati neodvisni viri, ki imajo z recikliranimi kartušami oziroma neoriginalnimi kartušami izkušnje iz preteklosti. V mnogih primerih so nezahtevni uporabniki z neoriginalnimi kartušami oziroma recikliranimi kartušami zadovoljni ob vsakem nakupu tako glede kakovosti, posebno pa cene.

Kartuše izbiramo racionalno z upoštevanjem svojih zahtev, pri tem izključimo pretirane ocene o kakovosti tiska, uporabi in dvodobne zahteve, katere nimajo realne podlage.