Bazični prah lahko uničuje škodljive snovi .

Škodljive snovi bazični prah uničuje predvsem z doseganjem ravnovesja. Zdravo ravnovesje človekovega telesa ima uravnotežene vrednosti določenih snovi in lastnosti, kot so recimo kisline in baze. Bazični prah učinkuje različno, glede na človekove posebne lastnosti, ki so vsaki osebi lastne in edinstvene. Lastne in edinstvene snovi v človeka so starost, spol in prehranjevalne navade. Starost je lastnost, kjer bazični prah različno učinkuje predvsem na račun sposobnosti organizma. Mlajši človeški organizem ima načeloma boljše sposobnosti, starejši so na drugi strani bolj izkušeni in zato lahko bolje poskrbijo boljšo prehrano. Starejši ljudje so hkrati lahko manj izpostavljeni stresu in drugim težavam, s katerimi se mlajši dnevno soočajo. Bazični prah v enaki meri različno deluje glede na spol. Ženske in moški imajo med seboj različne nekatere značilnosti, tudi splošno znane aktivnosti so različne kot tudi zadolžitve, odgovornosti in podobno.

Prehranske navade imajo kar nekaj navezav na bazični prah, predvsem to velja za navade, ki niso najbolj dobre in niso hvale vredne. Seveda se navade od okolice do okolice spreminjajo skozi čas ter na podlagi izkušenj iz preteklosti. Tako imamo iz preteklosti znane nekatere tipične značilnosti pridelave, shranjevanja in priprave hrane oziroma določenih vrst hrane. V svojem bistvu se niso spremenile skozi daljše obdobje, predvsem so se nekateri postopkih poenostavili, tudi zavedanje o zdravi hrani in zdravemu načinu življenja je imelo vpliv na nekatere spremembe. Skozi čas so se spreminjale predvsem na račun omenjenega načina življenja, zavedanja slabih lastnosti in boljšega poznavanja širšega področja hrane in sicer od semena preko pripravljene hrane, do vseh koristnih in nekoristnih snovi in učinkov.

Bazični prah danes najdemo pri mnogih ponudnikih, med seboj se tudi razlikujejo v nekaterih lastnostih. Pomembno pri izbir je naše morebitne dobre izkušnje s točno določenim bazičnim praškom iz preteklosti ter v primeru prve izkušnje dobre informacije iz različnih virov. Pomembno pri teh virih je, da so podkovani z znanjem s področja zdravja, prehrane in drugih področji, ki zadevajo sestavo in učinkovanje bazičnega prahu. Bazični prah ima na splošno

Bazični prah ima v večini primerov snovi, ki pomagajo pri težavah, nastalih kot posledica nepravilnega ravnovesja med kislinami in bazami.