Kaj je poslovni račun in zakaj je obvezen?

Iz dneva v dan je več novo registriranih podjetij tako v Sloveniji, kot tudi povsod po svetu. Ljudje imajo ideje, ambicije, denar ali pa so preprosto izjemno motivirani. Zavedati se je potrebno, da je za denar potrebno delati. Vsaka država ima svoja pravila za ustanovitev podjetja. Vsekakor pa je vsem skupno to, da vsako podjetje potrebuje poslovni račun. Slednji se mora odpreti ob sami registraciji.

Poslovni račun kot obveza vsakega podjetja

Ne glede na obliko podjetja, poslovni račun je obvezen. Ravno tako morajo poslovni račun imeti vse organizacije v Sloveniji. Posameznik, ki opravlja dejavnost podjetja ali organizacije, morajo imeti vsaj en transakcijski račun, preko katerega prejemajo denarna sredstva. Pomembno je, da se prilivi in odlivi dogajajo preko poslovnega računa, ki je za vsako podjetje obvezen.

Poslovni račun in postopek odpiranja

Dandanes že mnogo bank po Sloveniji zagotavlja poslovne račune. Postopek odpiranja je pravzaprav povsem enostaven. Samostojni podjetnik pred samim odprtjem podjetja gre v izbrano bančno poslovalnico, kjer na podlagi podatkov odpre poslovni račun. Pri ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo pa je postopek nekoliko drugačen kot sicer. Na podlagi akta o ustanovitvi podjetja oziroma družbene pogodbe se odpre poslovni račun, kamor se mora vplačati osnovni kapital, ki se zahteva za ustanovitev podjetja. Takoj, ko je družba vpisana v sodni register, se podjetnik zglasi na banki, kjer je vplačan osnovni kapital ter tako imenovan začasni poslovni račun kasneje pretvori v poslovni račun in uredi vse potrebne kartice zanj.

Poslovanje s poslovnim računom mora biti gospodarno. Samostojni podjetnik je za sredstva na računu odgovoren z vsem svojim premoženjem, medtem, ko je pri ostalih družbah to malce drugače razporejeno. Vsem pa je skupno to, da mora ves denarni tok potekati preko ter odprtih poslovnih računov. Posamezno podjetje lahko ima neomejeno količino poslovnih računov, ki niso vezani na organizacijsko obliko podjetja.

Ker živimo v dobi informacijske tehnologije, lahko poslujemo tudi preko e-bančništva. Tako imamo takoj dostop do želenih bančnih informacij in večji nadzor nad celotnemu denarnemu poslovanju. Posamezne banke nudijo različne e-poslovne bančen rešitve, ki jih je pametno uporabljati. Imejte popolni nadzor nad tem, kaj se v vašem podjetju dogaja!