Skupinske ali individualne inštrukcije je dilema mnogih oseb.

Soočanje z dilemo skupinske ali individualne inštrukcije je prisotno v zelo različnih primerih. Če gledamo starost osebe, ki želi osvojiti novo znanje, je ta dilema prisotna že pri zelo mladih osebah. Sodobne raziskave procesa in učinkovitosti učenja, se izvajajo že v otroških vrtcih. Te raziskave imajo namen izboljšane procesa učenja skozi igro. Sodobna spoznanja govorijo o tem, da nekatere klasične metode učenja nimajo takšne učinkovitosti, kot sodobne. Gre za zelo preprosta dejstva, katera pa je bilo seveda treba znanstveno dokazati. Tako velikokrat delamo napako s klasičnimi predstavami o učenju. Gre za same fizične ali fiziološke značilnosti. Glede na točno določene fizične ali fiziološke značilnosti, se pojavlja točno določena aktivnost v možganih oziroma se pojavljajo točno določene možnosti izvajanja aktivnosti.

S spremembam, ki so v praktičnem pogledu zelo enostavne, se spremenijo možnosti za točno določene aktivnosti v možganih. Pri tem je, v primeru otroške igre, največkrat napredek dosežen v skupini otrok. Lahko bi rekli, da gre izza skupinsko učenje več otrok. Podobne primere imamo tudi pri odraslih osebah oziroma starejših osebah. Skupine ali posamezniki, imajo kljub različni starosti nekatere skupne značilnosti. Pri odločitvah za skupinsko ali individualno podajanje oziroma sprejemanje znanja imamo tako prednosti in slabosti v obeh primerih. Tako skupinsko kot individualno učenje zaznamuje želja po spoznavanju in osvajanju novih veščin in spoznanj. Uspešnost je odvisno tako od posameznika, kot celotne skupine v primeru skupinskega učenja, kot tudi učitelja. Posameznik je lahko boljši v primeru individualnega ali skupinskega učenja. Nekateri se preprosto bolje učijo sami ali zgolj v družbi inštruktorja. Drugi dosegajo boljše rezultate pri skupinskem učenju. Enako velja za učitelje.

Nekateri so bolj učinkoviti, ko podajo znanje posamezniku, drugi, ko podajajo znanje skupini. Odločitev za eno ali drugo možnost je v veliki meri zaznamovana z izkušnjami iz preteklosti. V primeru dobrih izkušenj s skupinskim učenjem, se bo oseba najverjetneje odločila za skupinsko učenje tudi v prihodnosti. Obratno se bo pri boljših izkušnjah z individualnim učenjem, najverjetneje odločila za individualno učenje tudi v prihodnosti. Individualno učenje ima koristne učinke predvsem v primerih, ko gre za mnoge individualne zahteve. Lahko gre za preprosto časovno usklajenost, ali usklajenost z drugimi značilnostmi učenja. Pri skupinskih učnih urah je potrebno več časovne in dručane prilagodljivosti. V tem primeru je zato včasih potrebno sprejeti nekatere kompromise oziroma manj ugodne lastnosti učenja.

Skupinske ali individualne inštrukcije so v vsakem primeru učinkovite, vendar je učinkovitost skupinskega ali individualnega učenja odvisna od pravilne izbire in pristopa posameznika